Michał Krzywiak na spotkaniu z delegacją Chińskiej Republiki Ludowej w Ministerstwie Rozwoju w sprawie Informacyjnego Szlaku Jedwabnego

W ramach podpisanego Memorandum o Współpracy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju RP a przedstawicielami administracji Chińskiej Republiki Ludowej, dnia 12.09.2016 r. odbyło się spotkanie robocze z delegatami z Chin, którego celem było dopracowanie szczegółów w zakresie: Informacyjny Szlak Jedwabny między Polską a Chinami – ramy współpracy. Lista uczestników spotkania.


Rozwój informacyjnego szlaku jedwabnego ma na celu wzmocnienie współpracy w zakresie infrastruktury informacyjnej i technologii, promowanie usług biznesowych przez Internet oraz wzmocnienie wymiany między ludźmi, jak również pobudzenie wzrostu gospodarki informacyjnej dwóch narodów. Celem tego Memorandum o Porozumieniu jest rozwój informacyjnego szlaku jedwabnego oraz promowanie współpracy i wymiany doświadczeń w obszarze aplikacji ICT dla osiągnięcia wzajemnych korzyści.


Na spotkaniu Michał Krzywiak z EnterChina przedstawił autorski projekt kompleksowej e-Platformy informacyjnej dla obu krajów, stanowiącej fundament dla Informacyjnego Szlaku Jedwabnego pomiędzy Polską, a Chinami.