W ramach kampanii tworzymy zlokalizowaną pod Chińskich odbiorców stronę internetową oraz chiński branding Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie wdrażamy kampanię reklamową na Baidu oraz działania z zakresu Online PR.

Celem projektu jest poszerzenie dotarcia do potencjalnych kandydatów z Chin oraz wdrożenie kontrolowanej strategii komunikacyjnej. W rezultacie przewiduje się zwiększenie liczby aplikacji rekrutacyjnych.

Grupa docelowa: Główną grupą docelową projektu są uczniowie (16-19 lat) i studenci (21-23 lat) z klasy średniej oraz ich rodziny. Są to osoby zainteresowane edukacją poza Chinami z ukierunkowaniem na destynacje tańsze niż Wielka Brytania, Francja czy Niemcy. Osoby te zainteresowane są tradycyjną, europejską edukacją za przystępną cenę w bezpiecznym kraju. Korzystają z chińskiego internetu, z chińskiej wyszukiwarki Baidu, Q&A Baidu oraz czytają informacje w mediach edukacyjnych i regionalnych. Podejmują decyzje na podstawie samodzielnie zdobytych informacji w internecie oraz po skutecznym kontakcie z wiarygodną agencją. Czują się komfortowo, gdy pierwszą informację uzyskują w języku chińskim, ale są otwarci na nowe doświadczenia i pragną studiować za granicą. Ciekawi ich inny sposób nabywania wiedzy – zamiast samych wykładów, także laboratoria i seminaria wymagające interakcji, inne doświadczenia życia studenckiego – studiowanie na uniwersytecie będącym zakorzenionym w tkance miasta nie zaś wyodrębnionym i zamkniętym kampusie, inność kulturowa – możliwość doświadczenia tradycyjnej, europejskiej kultury wysokiej (np. opera) czy korzystania z uroków natury – dla studenta z Chin Warszawa wydaje się małym i zielonym miastem. Pośrednią grupą docelową są także nauczyciele zapoznający się z prasą regionalną lub edukacyjną. W kampanii podkreślać się będzie zarówno ofertę w języku angielskim jak i program o nazwie „Polonistyka+” otwarty na Sichuan University w Chengdu w 2017 roku i zakładający uzyskanie dyplomu filologii polskiej i ekonomii lub stosunków międzynarodowych. W ten sposób komunikat trafi także do osób, którym zależy na edukacji w dość wąskiej dziedzinie: specjalisty od kultury i języka polskiego z umiejętnościami i wiedzą ekonomiczną lub z zakresu współpracy międzynarodowej.